Is uw organisatie veilig? Werken uw medewerkers op een veilige manier?

Met 100% aandacht voor de mens brengt Care4HSE veiligheid in uw organisatie op een hoger niveau. Door samen met u en uw medewerkers de voor uw bedrijf relevante risico’s vast te stellen is er een geaccepteerde basis die voor iedereen geloofwaardig is. Ik help u graag bij het inzichtelijk maken van de voor u relevante risico’s en bij wat u kunt doen om uw medewerkers bewust en op verantwoorde wijze met deze risico’s om te gaan tijdens het werk.

Care4HSE is care for people - leren bewust risico's te beheersen.

Health, Safety & Environment / Veiligheid, Gezondheid & Milieu


Expertise gebieden

Hearts & Minds / cultuurverandering / interne audits / Veiligheid / Kwaliteit / Milieu / Management systemen / BRZO / HLS ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / VCA

read more

Meer dan 15 jaar ervaring

Food / Farma / Bouw / Leerindustrie / Chemie / Sociale werkvoorziening /

read more